Sah Micul Print Braila

"Nu cunosti decat lucrurile pe care le imblanzesti,spuse vulpea.Oamenii nu mai au timp sa cunoasca nimic .Cumpara lucruri de-a gata de la negustori.Dar,cum nu exista negustori de prieteni,oamenii nu mai au prieteni.Daca vrei un prieten,imblanzeste-ma!"semper fidelis

Archive for decembrie 2012

Conferinţa structurilor sportive brăilene – propuneri din partea CS Micul Print Braila

Posted by Preda Iulian pe 26 decembrie 2012


Rezoluţie privind propunerile structurilor sportive brăilene pentru îmbunătăţirea situaţiei actuale a activităţii sportive de performanţă la nivelul judeţului Brăila.

Conferinţa Structurilor Sportive Brăilene (CSSB) reprezintă o întrunire publică de reprezentare a intereselor structurilor sportive brăilene de drept public şi privat care îşi desfaşoară activitatea în domeniul sportului de performanţă şi înaltă performanţă în judeţul Brăila. În urma desfăşurării Conferinţei, structurile sportive prezente şi-au susţinut puncte de vedere proprii privind problemele cu care se confruntă acest domeniu de activitate şi îmbunătăţirea nivelului de performanţă sportivă la nivel de judeţ. Reprezentanţii structurilor sportive prezente la Conferinţa au căzut de comun acord asupra necesităţii semnalării problemelor comune, dar şi a unor soluţii pentru îmbunătăţirea activităţii sportive, aducându-le în atenţia autorităţilor, instituţiilor responsabile cu susţinerea activităţii sportive la nivel local şi naţional, opiniei publice şi mass-media. Beneficiind de susţinerea prevederilor legale specificate în Legea Sportului (L69/28.04.2000 modificată), Legea 350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice şi Legea Administraţiei Publice Locale (L 215/23.04.2001 republicată), reprezentanţii structurilor sportive brăilene adoptă prezenta

Rezoluţie

prin care se constată şi se stabilesc următoarele de către structurile sportive prezente la “Conferinţa Structurilor Sportive Brăilene – 2012” desfăşurată în data de 14.12.2012:

În privinţa sportului de performanţă au fost ridicate (în ordine cronologică) următoarele probleme:
1. Să se găsească un spaţiu comun pentru desfăşurarea activităţilor sportive ale structurilor care au ca obiect de activitate sporturile logice (şah, go etc.). În acest spaţiu ar urma să se desfăşoare întâlniri cu o oarecare ritmicitate pentru competiţii, şedinţe, evenimente. Soluţia sugerată a fost că Administraţia Publică Locală sau agenţi privaţi să pună la dispoziţie un astfel de spaţiu cu tarife accesibile; (Problemă prezentată de dl. Iulian Preda – CS Micul Prinţ)
2. Să se găsească soluţii pentru a preveni plecarea sau luarea sportivilor cu rezultate bune de către cluburi din alte oraşe. (Problemă prezentată de dl. Iulian Preda CS Micul Prinţ).
Este nevoie de mai multă înţelegere din partea şcolii pentru copii (elevi) care practică un sport de performanţă şi participă la competiţii. Găsirea unor soluţii pentru motivarea absenţelor şcolare pe timpul competiţiilor şi pentru recuperarea materiei pierdute în aceste perioade; (Problemă prezentată de d-na Pricob Florica – CS Marţial Budo)
3. Să crească importanţa sportului de masă ca mijloc de susţinere a activităţii de selecţie. Structurile de stat responsabile cu sportul să dezvolte mai multe activităţi sportive de masă la care să aibă acces structurile sportive în vederea selecţiei; (Problemă prezentată de d-na Pricob Florica – CS Marţial Budo)
Recompensa materială a sportivilor este deficitară, copii nu pot fi recompensaţi pentru rezultatele bune obţinute, iar structurile sportive nu dispun de aceste resurse; (Problemă prezentată de d-na Pricob Florica – CS Marţial Budo)
Accesul la bazele sportive este deficitar. În opinia unor structuri sportive DJST Brăila ar trebui să dispună de o sală de sport pe care să o administreze şi să o pună la dispoziţia structurilor sportive brăilene la tarife reduse, pentru pregătirea de performanţă. La momentul actual sălile de sport din şcoli nu sunt în totalitate accesibile şi în weekend, iar antrenamentele de pregătire nu se pot desfăşura sâmbăta şi duminica. De asemenea, există sporturi “privilegiate” (precum tenisul) care solicită taxe ridicate pentru practicanţi, publicul lor ţintă este dispus să plătească aceste costuri, iar acest lucru face ca tenisul să îşi permită închirierea sălilor la tarife mari şi să aleagă cele mai bune şi mai mari intervale orare în sălile de sport ale şcolilor. Structurile care fac performanţă şi nu au acces la resurse financiare mari sunt astfel dezavantajate din punct de vedere al accesului la bazele sportive. Trebuie împăcat interesul şcolilor de a obţine profituri maxime din închirierea sălilor de sport şi interesul cluburilor de a susţine sportul de performanţă. O soluţie sugerată ar fi ca Administraţia Publică Locală (APL) să stabilească o chirie la un preţ rezonabil prin hotărâre de CLM pentru structurile sportive de performanţă deoarece acestea nu pot fi comparate cu cele care fac sport de agrement; (Problemă prezentată de d-na Pricob Florica – CS Marţial Budo)
În marea lor majoritate, bazele sportive se află în administrarea APL. Pentru a responsabiliza administrarea lor ar fi necesară modificarea legislaţiei la nivel naţional astfel încat, în Legea Sporînstrăinează bazele sportive din domeniul public al statului; (Problemă prezentată de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Înfiinţarea unei structuri special destinate administrării bazelor sportive din domeniul public al statului la nivelul judeţelor, asemănător cu Administraţia Bazelor Sportive care funcţiona înainte de 1989; (Problemă prezentată de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Administrarea sălilor de sport este la latitudinea subiectivă a directorilor de şcoli care nu au un cadru legal clar în baza căruia pot să închirieze baza sportivă către structurile sportive locale. Este o problemă a APL care trebuie să clarifice şi acest aspect. Aceasta ar putea fi o formă concretă din partea APL de a sprijini sportul de performanţă; (Problemă prezentata de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Există o problemă majoră apărută ca urmare a subfinanţarii  învăţămantului vocaţional de sport. Finanţarea “per capita” la aceste licee nu se face într-un mod adaptat condiţiilor specifice fiecărui judeţ. De exemplu, în doua judeţe există Licee cu Program Sportiv însă numai în unul există o infrastructură costisitoare (precum bazinele de înot). În aceste condiţii liceul care are secţie de nataţie şi bazin în administrare ar trebui mai bine finanţat pentru a putea face faţă costurilor specifice ramurilor sportive respective; (Problemă prezentata de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Apropierea de sport se face începând cu spaţiile de joacă amenajate în oras şi judeţ. Amenajarea cât mai multor spaţii care să fie prevăzute cu porţi, panouri de baschet, piste de alergare etc.,  sunt necesare pentru a apropia populaţia tânăra de sport. Selecţia pentru performanţă se poate îmbunătăţi substanţial odată cu finalizarea unor astfel de amenajări iar APL are un rol important în construirea lor; (Problemă prezentată de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Comunitatea locală poate sprijini mai mult sportul de performanţă prin mass-media locală dacă s-ar pune mai puţin accent pe senzaţional şi s-ar găsi mai mult timp şi spatiu pentru performanţă. Toate acestea şi datorită faptului cş structurile sportive mici nu au resurse şi nu ştiu să-şi facă o popularizare eficientă; (Problemă prezentata de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Legea să fie mai drastică la înfiinţarea structurilor sportive cu personalitate juridică; (Problemă prezentată de dl. Puiu Vasile – AJ Atletism)
Pentru rezolvarea multora din problemele prezentate o soluţie ar fi înfiintarea unui Consiliu Consultativ la nivel de judeţ, coordonat de DJST Brăila; (Propunere prezentată de dl. Puiu Garba – Director general pe sport in cadrul ANST)
Pentru o mai eficienţă folosire a fondurilor deţinute pentru sport a APL, acordarea finanţărilor ar fi bine să se faca şi prin consultarea instituţiei de specialitate din judeţ, DJST Brăila, după modelul practicat la Primăria Cluj (începând cu anii 90); (Propunere prezentată de dl. Puiu Garba – Director general pe sport in cadrul ANST)
Primaria asigură finanţare acolo unde este parteneră. Cel mai important proiect susţinut de Primăria Mun. Brăila a fost Cupa Brăilei realizată pentru elevi, în parteneriat cu ISJ Brăila. S-a încercat atragerea copiilor în competiţie unde au fost stimulaţi cu premii iar în acest fel au fost ajutaţi cu echipament sportiv atât copii cât şi familiile lor dacă aceştia practicau sport de performanţă   în anumite ramuri sportive. (Opinie prezentată de d-na Doiniţa Ciocan – viceprimar Mun. Brăila)
Primaria Municipiului Brăila este deschisă pentru a acorda finanţări prin licitaţie de proiecte; (Opinie prezentată de d-na Doiniţa Ciocan – viceprimar Mun. Brăila)
Mai multe structuri au cerut rezolvarea situaţiei Stadionului de Atletism. S-a făcut solicitare şi se astepta răspuns de la ministru MECT. Se doreşte investirea de fonduri dar acum, practic, stadionul nu mai există si trebuie ridicat de la zero; (Opinie prezentată de d-na Doiniţa Ciocan – viceprimar Mun. Brăila)
DJST Brăila a înaintat acum mai mulţi ani o listă cu spaţii neamenajate sau foste spaţii de joacă care pot fi dotate cu panouri de baschet. La momentul respectiv s-a înaintat această lista către Brăila, să revitalizeze această idee; (Opinie prezentată de DJST Brăila)
Primăria agreează şi va susţine această idee; (Opinie prezentată de d-na Doiniţa Ciocan – viceprimar Mun. Brăila)
Participanţii la Conferinţa Structurilor Sportive Brăilene au apreciat ca pozitivă organizarea de către DJST Brăila a unui astfel de eveniment care a cuprins atât standuri de prezentare şi promovare a cluburilor şi asociaţiilor sportive precum şi un cadru de dezbatere a problemelor din sport. Acest eveniment trebuie organizat mai des pentru a promova mai intens structurile sportive de drept privat din judeţul Brăila.
Prezenta REZOLUŢIE va fi adusă la cunoştiinţa următorilor factori de decizie:
Autoritatea Naţională pentru Sport şi Tineret, Federaţiile pe ramuri de sport, Instituţia Prefectului – Judeţul Brăila, Primăria Municipiului Brăila, Consiliul Local Municipal Brăila, Consiliul Judeţean Brăila.  sursa:http://www.arcasu.ro/E.O._Conferinta_structurilor_sportive_brailene_id_1356008562.html – Gina Bahor

Reclame

Posted in 1, Arta Conversatiei, Micul Print BR, Stiri din presa -Micul Print | Etichetat: | Leave a Comment »

Principalii Organizatori de Turnee din Romania – Interviu

Posted by Preda Iulian pe 24 decembrie 2012


http://www.frsah.ro/index.php?action=listingview&listingID=727  La aceasta adresa puteti citi un foarte interesant interviu laa final de an cu cei mai importanti Organizatori de Turnee de sah din Romania!

Palace Hotel in Sinaia, Romania, 1971

Palace Hotel in Sinaia, Romania, 1971 (Photo credit: Rob Ketcherside)

Posted in 1, Micul Print BR | Etichetat: , , | Leave a Comment »

Sarbatori fericite! din partea C.S.Micul Print Braila

Posted by Preda Iulian pe 20 decembrie 2012


Dragi prieteni,

Va multumim ca ne-ati fost alaturi in 2012!

Sarbatorile de iarna sunt o ocazie pentru fiecare dintre noi sa multumim prietenilor care ne-au sprijinit si fara de care acest an nu ar mai fi fost la fel!

Va dorim un Craciun Fericit alaturi de cei dragi si un An Nou cu multe schimbari in bine in comunitatile din care faceti parte!sdc12619    sdc12570

bradul de craciun

bradul de craciun (Photo credit: punk17er)

Posted in Micul Print BR | Etichetat: , | Leave a Comment »

Conferinta Structurilor Sportive Brailene

Posted by Preda Iulian pe 11 decembrie 2012


CS MICUL PRINT Braila este invitat la Conferinta Structurilor Sportive din Braila si va invitam sa ne vizitati standul de prezentare!

Vineri, 14.12.2012, ora 16.00 (in Foaierul Salii Polivalente) – Lansarea revistei „Sportul Brailean”, nr.4 – 2012 (publicatie realizata de D.J.S.T. Braila. Frecventa de aparitie: anuala).
– vineri, 14.12.2012, ora 16.30 (in Foaierul Salii Polivalente) – Deschiderea Expozitiei de prezentare a structurilor sportive brailene (expozitia consta in standuri de prezentare a structurilor sportive participante);
– vineri, 14.12.2012, ora 18.30 (in Sala de conferinte a AJ Fotbal Braila, Sala Polivalenta) – Intalnirea structurilor sportive cu reprezentantii Autoritatii Nationale pentru Sport si Tineret, Federatiilor Sportive Nationale, Primariei Municipiului Braila, Consiliului Judetean Braila, Prefecturii Braila) si dezbatere cu tema: “Imbunatatirea situatiei actuale a activitatii sportive de performanta la nivelul judetului Braila”. Se va initia o rezolutie cu problemele ridicate de structurile sportive brailene iar aceasta va fi finalizata in saptamana 17-21.12.2012 si adusa la cunostinta mass-media, a tuturor factorilor implicati in sustinerea activitatii sportive la nivelul judetului Braila;

– sambata-duminica (15-16.12.2012) – vizitarea standurilor structurilor sportive brailene de catre public, in intervalul orar 09.00-12.00   Am rasfoit Clubul Presei Transatlantice si am gasit un articol care isi gaseste ecou in presa din State! http://clubuldepresatransatlantic.wordpress.com/2012/05/13/cupa-micul-print-la-sah-clasic-pentru-copii-si-juniori-la-braila/?year=2012&monthnum=05&day=13&like=1&_wpnonce=86f07f6685&wpl_rand=612a95bc38

Trofeul UrbanServ - 2012 premiere la Cercul Militar Br

Trofeul UrbanServ – 2012 premiere la Cercul Militar Br     

Posted in Micul Print BR, Stiri din presa -Micul Print | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

Pozitii pentru incepatori – sacrifica regina!

Posted by Preda Iulian pe 2 decembrie 2012


Pos3Pos2Pos4    In prima diagrama  albul muta 1.D*h5 ,diagrama 2. albul muta 1.Nf6 iar in ultima diagrama negrul este la mutare! Va lasam sa descoperiti continuarile!

Diagrama 1.Polerio,1590

Diagrama 2. Torre – Lasker,Moscova 1925

Diagrama 3.Jahr – Werk ,Frankfurt 1979

This image was selected as a picture of the we...

This image was selected as a picture of the week on the Malay Wikipedia for the 15th week, 2010. (Photo credit: Wikipedia)

Posted in 1, Lectii de Sah Pentru Incepatori, Micul Print BR | Etichetat: , , , , , | Leave a Comment »

Program luna Decembrie

Posted by Preda Iulian pe 1 decembrie 2012


  1 – 2 Dec. ora  10.30 – 13.00  – Cursuri club

  8 – 9 Dec. ora 10.30 – 13.00 – Cursuri club

 15 – 16 Dec. ora 10.30 – 13.00 – Cursuri club

21 – 22 Dec. – Cupa de Iarna a clubului Micul Print Braila. -concurs pentru copiii pana in 10 ani.

23 Dec. Caravana colindatorilor pe la casele sahistilor.SONY DSC

Posted in PROGRAM CLUB | Etichetat: , , , | Leave a Comment »

 
Şiraguri de gânduri

gânduri înşirate pe aţa vieţii

Dorian`S Blog Suburbia iBraila

O soțietate fără prințipuri carevasăzică că nu le are

Don Charisma

because anything is possible with Charisma

andrei plimbarici

Calatorind Descoperi

Elena Elly Coman

La zi cu stirile locale si nationale

Illusion's Street

străduţa mea de iluzii

Personalitate autentica

Prefer sa fiu criticat pentru ceea ce sunt decat iubit pentru ceea ce nu sunt.

Iluzia timpului in cinema

”De ce ne putem aminti trecutul, insa nu ne putem aminti viitorul ?” - Stephen Hawking

Bisofficiallan

World in your eyes!

Hiking Photography

Beautiful photos of hiking and other outdoor adventures.

iPlayooChess

Blog on How to Teach and Learn Chess and Improve Board Vision Using Contacts Method

הִפּוּכוֹפֹּה - יצירה פלינדרומית

שירה, פרוזה וריבועי קסם פלינדרומיים; פלינדרומים אקטואליים (פוליטיים-חברתיים)

BRAILA CHIREI

publicatie online de stiri din toate domeniile, comentarii

Mondnews24

Mondnews24 - Stiri

Despre sufletul meu

Pentru că mulţi seamănă cu mine şi n-au curaj să spună

%d blogeri au apreciat asta: